Turatbek Dzhunushaliev

Deputy Minister of Energy and Industry Kyrgyzstan

Turatbek Dzhunushaliev

Deputy Minister of Energy and Industry Kyrgyzstan

Biography